Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m.

2021 m.

2021 m. II ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2020 m.

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas