Istorija

Progimnazijos istorija

1984 m. įkurta 10-oji vidurinė mokykla. Direktorius – Leonas Gailius. 1103 mokiniai.

1994 m. mokyklai suteiktas „Volungės“ vidurinės mokyklos vardas, sukurtas mokyklos himnas, vėliava.

senoji veliava 2

2009 m. išleista paskutinioji (22–oji) abiturientų laida. 

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. T-175 „Dėl Alytaus „Volungės“ vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo“, Alytaus „Volungės“ vidurinės mokyklos tipas pakeistas į pagrindinės ir mokykla pavadinta Alytaus „Volungės“ pagrindine mokykla.

veliava sena 19 07 11

Nuo 2014-05-06 mokyklai vadovauja direktorius Feliksas Džiautas.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-96 pagrindinės mokyklos tipas pakeistas į progimnazijos ir mokykla nuo 2018-09-01 pavadinta Alytaus „Volungės“ progimnazija.

veliava progimnazija

Nuotraukos iš mokyklos istorijos

istorija 01
istorija 02
istorija 04
istorija 03
istorija 05
istorija 06
istorija 07
istorija 08
istorija 09
istorija 010
istorija 011