Socialinis pedagogas

Ramunė Aleksonienė – socialinė pedagogė metodininkė

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 315) 718 17, 114 kab.

Darbo laikas:

Pirmadienis 7.30—15.30

Antradienis 7.30—15.30

Trečiadienis 7.30—15.30

Ketvirtadienis 7.30—15.45

Penktadienis 7.30—13.45

Pietų pertrauka 12.00—12.30

— Padeda įgyvendinti lygias galimybes į švietimą.

— Padeda mokiniui ugdyti socialinius (gyvenimiškuosius) gebėjimus.

— Padeda vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.

— Padeda ieškoti sprendimų būdų, patekus į keblią situaciją.

— Konsultuoja ir tarpininkauja sprendžiant įvairias socialines-pedagogines problemas. Atstovauja ir gina vaikų interesus mokykloje ir už jos ribų.

— Renka informaciją, analizuoja, daro išvadas apie socialinius poreikius bei socialinių problemų pobūdį.

— Skatina socialinį aktyvumą.