Struktūra ir kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Alytaus „Volungės” progimnazija
 • Mokyklos kodas: 191056629
 • Volungės g. 2, LT-63181 Alytus
 • 8 315 71 817
 • mokykla@volunge.alytus.lm.lt
Mokyklos vadovų kontaktai
Direktorė

RIMVYDA ALIŠAUSKIENĖ

 • 8 315 71 272
 • rimvyda.alisauskiene@volungesprogimnazija.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Mažeikienė

 • 8 315 71 643
 • giedre.mazeikiene@volungesprogimnazijia.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DALIA DABUŠINSKIENĖ

 • 8 315 70 370
 • dalia.dabusinskiene@volungesprogimnazija.lt
Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui

SIGITAS GRICIUS

 • 8 315 71 643
 • gricius.sigitas@gmail.com
Pagalbos mokiniui ir kiti specialistai
Raštinės vedėja

Jūratė Kalendauskienė

 • 8 315 71 817
 • mokykla@volunge.alytus.lm.lt
Socialinė pedagogė metodininkė

Ramunė Aleksonienė

 • 8 315 71 817
 • aleksoniener@gmail.com
Psichologė

Rasa Masionienė

 • 8 652 06 434
 • rasa_masioniene@yahoo.com
Duomenų įvesties operatorė

Aušra Urbanavičienė

 • 8 315 71 643
 • ausra.urbanaviciene@gmail.com
Inžinierius kompiuterininkas

Antanas Mackevičius

 • pagalba@volunge.alytus.lm.lt
Bibliotekos vedėja

Roma Apanavičienė

 • vskaityk@volunge.alytus.lm.lt
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,vykdanti sveikatos priežiūrą progimnazijoje

Rita Adamukaitienė

 • 8 655 17 998
 • rita.adamukaitiene@gmail.com
Specialioji pedagogė metodininkė

Asta Bagdonavičienė

 • 8 656 17 158
 • astabagdonavicienee@gmail.com
Vyresnioji logopedė

Ineta Dockienė

 • 8 682 60 232
 • iinevaister@gmail.com