OPKUS

Olweus patyčių prevencijos programos pažymėjimas

Apsaugok save nuo internetinių patyčių

Alytaus „Volungės“ progimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių drausminimo nuobaudų kopėtėlės nuotolinio mokymosi metu

Alytaus „Volungės“ progimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių drausminimo nuobaudų kopėtėlės

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių

Vienas iš Mokinių tarybos siūlymų patyčių mažinimui-bendradarbiavimo ir draugystės tarp klasių stiprinimas. Savaitės be patyčių renginius vainikavo puiki akciją „Draugaukime!“. Visos klasės ieškojo prasmingų žodžių apie draugystę, kūrė koležus, piešinius ir plakatus. Šiuos draugystės laiškus siuntė vieni kitiems. Pasibaigus nuotoliniam ugdymui bandysime įgyvendinti ir kitas suplanuotas bendradarbiavimo veiklas.

Miegoti gana! Bundame veikti!

Netradicinio ugdymo dieną mokiniai užvertė vadovėlius ir pasinėrė į aktyvias kūrybines veiklas. Pabendravę su jaunaisiais savanoriais, susipažinę su jaunimo organizacijų įvairove, 7–8 klasių mokiniai gavo komandines užduotis: sukurti savo svajonių organizacijas, kurios padėtų spręsti jaunimui aktualias problemas, ugdytų bendruomeniškumą. 8b klasės mokiniai diskutavo apie jaunimo pasyvumą, užsisklendimą ir gyvenimą virtualiame pasaulyje. To pasekoje daugelis nebemoka bendrauti, didėja socialinė atskirtis tarp jaunų žmonių. Aštuntokai pabandė sukurti organizaciją

„KalBĖK!“, kurios tikslas suburti jaunus žmones aktyviai sportinei veiklai, plėsti bendravimo ratą, sudaryti galimybes išsikalbėti, spręsti emocines problemas.

Tikimės, kad pirmiausiai naujos organizacijos modelis bus sėkmingai išbandytas progimnazijoje.

Mokinių taryba kupina idėjų ir pasiryžusi veikti!

Kovo 2 d. mokinių taryba organizavo nuotolinį posėdį OLWEUS mokinių apklausos rezultatams aptarti. Pasidžiaugėme, kad rezultatai tikrai geri ir patyčių skaičius kasmet mažėja, tačiau yra ir mus neraminančių skaičių.

Mokinių tarybos pirmininkės Evelinos Aleksandravičiūtės nuomone yra blogai, kad dar daug mokinių niekam nepasisako apie patyčias, yra mokinių, kurie neturi draugų, jaučiasi atskirti ir nepritampa prie klasės. Padiskutavę apie kitas patyčių problemas, mokiniai susiskirstė į grupes ir teikė pasiūlymus veiklai tobulinti. Visos idėjos ir pasiūlymai bus pateikti programos koordinatorei Rūtai Daniškevičienei, na o kai kuriuos mokinių tarybos darbus bandysime įgyvendinti dar šiemet. Net ir dirbant nuotoliniu būdu mokiniai atrado būdų, kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp klasių, teikti pagalbą mažesnių klasių auklėtojams organizuojant klasių valandėles. Į visus pasiūlymus bus atsižvelgta ir planuojant kitų mokslo metų mokinių tarybos veiklą.

MOKINIŲ TARYBA: MES GALIM!

Progimnazijos Mokinių tarybos nariai diskutavo apie patyčių mažinimo priemones, rengė pasiūlymus problemų sprendimui. 

   2019 m. OLWEUS patyčių prevencijos programos organizuotos anoniminės 3-8 klasių mokinių apklausos rezultatų aptarimas

OLWEUS20181

DOVANOJAME PASAULIUI ŠYPSENĄ

Psichikos sveikatos diena 18 3
Psichikos sveikatos diena 18 4

Vaikystės pasaulis nepaprastai gražus, bet labai trapus.

Apkabinkim jį rankom, kad kiekvienas vienišas vaikas pajustų mūsų artumą.

Apkabinkim jį žodžiais, kad kiekvienas nuskriaustas ar nelaimingas žmogutis pasijustų saugus.

Apkabinkim jį širdim, kad kiekviena apleista siela pasijustų mylima ir reikalinga.

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos Opkus veiklos planas 2020–2021 m. m.