Ugdymas karjerai

Karjeros specialistė progimnazijoje Virginija Venčkauskaitė, Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

virginija.venckauskaite@amppt.lt

Karjeros specialistės kontaktinio darbo grafikas

Antradienis 8.30 – 12.00 val.

Trečiadienis 8.30 – 14.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Penktadienis 9.00 – 13.00 val.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, savęs pažinimo, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,kad sėkmingi sprendimai ir nuolatinis tobulėjimas lydėtų tolimesnę karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

Ugdymo karjerai integravimo į ugdymo turinį programa 

Naudingos nuorodos