Psichologas

Rasa Masionienė – psichologė 

Pareigybės aprašymas

El. paštas rasa_masioniene@yahoo.com  101 kab., tel. (8 652) 064 34

Konsultavimo laikas:

Pirmadienis   9.00—11.00, 13.00—15.30

Antradienis  9.00—11.00, 13.00—15.30

Trečiadienis  9.00—11.00, 13.00—15.00 

Ketvirtadienis 9.00—11.00, 13.00—15.00 

Penktadienis 9.00—12.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30 

Būtina išankstinė registracija nurodytu telefonu 

— Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

— Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

— Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

— Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.

— Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupių užsiėmimus.

— Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.