Sritys

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

-pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

– kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

-pradinis ugdymas, kodas 85.20;

-sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

-kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

-kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

-švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

-kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

-kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90,

-ir medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;

-nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.