Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

Adresas: Volungės g. 2, Alytus

Tel./faks. (8 315) 71817

El. paštas mokykla@volunge.alytus.lm.lt

   

Titulinis  

 

Struktūra ir kontaktai

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Mokiniai

 

Teisinė informacija

Teisės aktai

Tyrimai ir analizės

 

Veikla

Nuostatai

Planavimo dokumentai

Atributika

Istorija

Ugdymas

Ugdymas karjerai

Popamokinė veikla

Renginiai

Bendradarbiavimas

Muziejus

Pasiekimai

Biblioteka

Vadovų darbotvarkės

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Biudžeto suvestinė

Finansinės ataskaitos

Paslaugos

Nuorodos

Svetainės medis

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla 2014 spalio 24 dieną švenčia savo mokyklos 30-metį.

Metai lyg plunksnos byra ant tako

Noriu matyti juos, noriu atminti....

 

ŠVENTĖS PROGRAMA:

11.00 val. – Šventos mišios Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje,

(adresas Jurgiškių g. 4),

15.00 val. – 30-mečio šventinis  renginys „Metai lyg paukščiai“  mokyklos aktų salėje,

17.00 val. – buvusių abiturientų susitikimai.

 

NUOŠIRDŽIAI LAUKSIME JŪSŲ !

 


„VOLUNGĖ“ KEIČIA SPALVAS

2014 metų rugsėjį mokykla pasipuošė naujomis spalvomis. 5–6 klasių mokiniai pirmieji užsivilko mokyklinę uniformą. Kitą rugsėjį jų gretas papildys dabartiniai ketvirtokai ir tie, kuriems ši uniforma patiko. Džiaugiamės visi: gražu, smagu ir patogu.

 


VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Nuo liepos 1 d. „Volungės“ pagrindinėje mokykloje prasidėjusi vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla jau persirito į antrą pusę. Daug sportavę, apsilankę duonos kepykloje „Alytaus duona“ ir pamatę, kaip kepama duona bei kiti duonos gaminiai, pabuvoję Grūto parke, Punios girininkijoje, liepos 18 d. stovyklautojai sulaukė svečio iš Vilniaus – tai buvęs specialiųjų operacijų pajėgų kariškis Dainius, šiuo metu dirbantis „Idėjos grupė“ komandoje.

Svečias įdomiai ir nuotaikingai supažindino mokinius su Lietuvos kariuomene, jos struktūra, ginkluote ir karine technika, kokios vykdomos tarptautinės operacijos ir pratybos. Pabaigoje su vyresnių klasių mokiniais diskutavo, kaip tapti Lietuvos kariūnu, kur ir kaip rengiami kariai, kokios yra karinės specialybės. Iš salės vaikai skirstėsi neskubėdami, vis pažerdami klausimų svečiui.


VASAROS DIENINĖ STOVYKLA

2014 metų liepos 1–24 dienomis (18 darbo dienų) „Volungės“ pagrindinėje mokykloje vyks vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Linksma, saugi ir sveika vasara“ mokiniams, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-41 patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus miesto savivaldybės tvarkos aprašą.

Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje veiksiančią vaikų vasaros poilsio dieninę stovyklą lankys Alytaus „Vilties“ mokyklos–darželio, „Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Vidzgirio, „Volungės“, Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Adolfo Ramanausko–Vanago, Putinų, Jotvingių, Šv. Benedikto gimnazijų mokiniai.

Stovykloje mokiniai turiningai ir saugiai praleis vasaros atostogas, ugdys meninius ir sportinius gebėjimus.

 


Kviečiame mokytis „Volungės“ pagrindinėje mokykloje!

 

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla kviečia mokytis ir laukia tėvų ar vaiko globėjų prašymų dėl būsimųjų priešmokyklinukų, būsimųjų pirmokų ir kitų klasių mokinių priėmimo į mokyklą.

 

 

Kviečiame ateiti ir susipažinti su mokykla

 

Prašymai priimami darbo dienomis muo 8.00.iki 17.00 val. mokyklos raštinėje

Adresas: Volungės g. 2

Telefonai pasiteirauti: (8 315) 71817 – raštinės,

(8 315) 70370 – pradinio ugdymo skyriaus vedėja

 


ALYTAUS IR SUVALKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS ENERGIJĄ NAUDOS EFEKTYVIAU

 

Sausio 21 dieną LR vidaus reikalų ministerija su Suvalkų miesto savivaldybe pasirašė paramos sutartį, kuria energetinio efektyvumo didinimo pasienio regiono švietimo įstaigose projektui skiriamas finansavimas  – 1 088 678,49 eurų (3 758 989,09 litų).

Projektą įgyvendina du partneriai: Suvalkų miesto savivaldybė ir Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su kaimynais lenkais didinti viešųjų įstaigų šiluminį efektyvumą, skatinti aplinkos apsaugą ir natūralios aplinkos išsaugojimą pasienio regione. Alytuje numatyta rekonstruoti „Volungės“ pagrindinę ir Dailės mokyklas, o Suvalkuose – 8–osios mokyklos kompleksą.

Vasario 26 dieną Alytuje vyko projekto atidaromoji konferencija. Projekto partneriai pristatė rekonstruojamas įstaigas ir projekto tikslus.

Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos aplinką, pasiekimus, tradicijas ir lūkesčius pristatė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Feliksas Džiautas.

 

 


„VOLUNGĖS“ MOKYKLAI SUTEIKTAS „OLWEUS MOKYKLOS“ VARDAS

Alytaus „Volungės“, Piliakalnio, Panemunės pagrindinių mokyklų vadovai su Olweus programos administratore Ana Buzarevič ir Olweus International direktoriumi Reidar Thyholdt. 

2013 m. spalio 7 d. Vilniuje II etapo sertifikuotų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) diegiančių mokyklų direktorių ir koordinatorių susitikime mūsų mokyklai buvo įteiktas Olweus mokyklos vardą patvirtinantis sertifikatas. Šis dokumentas – tai visos mokyklos bendruomenės keturių metų sistemingos, nuoseklios ir efektyvios veiklos rezultatas. Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje įgyvendinama laikantis pagrindinių programos principų ir metodikos. Nuo 2009 metų visa mokyklos bendruomenė dalyvauja mokymuose, organizuoja teorinius ir praktinius užsiėmimus suaugusiems, prevencinius renginius ir akcijas mokiniams.

Sertifikatas patvirtina, kad mokykloje pastebėti patyčių atvejai sprendžiami kompetentingai, vadovaujantis programos nustatytomis procedūromis. Sukurta ir sistemingai koreguojama budėjimo mokykloje tvarka, bendradarbiaujama su mokinių tėvais (globėjais), mokinių savivaldos atstovais. Kiekvienais metais atliekama anoniminė mokinių apklausa patyčių reiškinio dinamikai stebėti, rengiamas patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo planas.


ŽAIDIMAS „IŠŠŪKIS“

Šiais mokslo metais 5–7 klasių mokiniai kviečiami žaisti smagų ir įdomų žaidimą „IŠŠŪKIS“. Jis suteikia puikią galimybę pagerinti savo pasiekimų rezultatus mokykloje.

Žaidimą galima žaisti mokyklos bibliotekoje ir Alytaus miesto bibliotekose.

 

 


MES RŪŠIUOJAM!

Mūsų mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja Vilniuje esantis UAB „Atliekų tvarkymo centras“  ir žinomas galiūnas, pasaulio čempionas Žydrūnas Savickas.

Šios akcijos tikslas – bet kur neišmesti panaudotų baterijų, akumuliatorių, galvaninių maitinimo elementų, elektros bei elektronikos įrangos (televizorių, magnetofonų, kompiuterių, virdulių). Juk visiems maloniau gyventi  švarioje, nekenksmingoje, saugioje aplinkoje.

Mokiniai labai aktyviai dalyvauja akcijoje, atnešdami iš namų nebenaudojamas baterijas, akumuliatorius, elektronikos ir buitinės technikos prietaisus.

Kviečiame prie šios gražios akcijos prisidėti ir mokinių tėvelius. Jei turite nereikalingų prietaisų, atneškite į mokyklą ir registruokitės pas mokytoją E. Kavaliauskienę (48 kabinete).

 


 

 

 

Alytus 2014 m.